تبلیغات
Hame Be Sooye Azadi - شکایت دارم - حمیدرضا
Agar Delet Mikhaad Chizi Yadd Begiri Ba Ma Hamrah SHOO

شکایت دارم - حمیدرضا

دوشنبه 26 بهمن 1388 10:03 ب.ظ

نویسنده : Hamid Reza HRD
ارسال شده در: Shear ،

شکایت دارم از...

شکایت دارم از دنیای فانی                       شکایت دارم از انسان جانی

شکایت دارم از لبخند با ترس                   شکایت دارم از روز شب محض

شکایت دارم از صبح سپیده                      که اینجا هیچ کس آن را ندیده

شکایت دارم از غوغای بیداد                    به تیغ غصه ها باید که تن داد

شکایت دارم از حرف های خالی               که گویی عالمی ، برخود ببالی

شکایت دارم از دشت پرازگل                   میان میله ها دربند بلبل

شکایت دارم از مکتب نشستن                   بگو تاکی به ما باید شکستن

شکایت دارم از آب گل آلود                      که هرکس می رسد صیدی کن زود

شکایت دارم از ساعات بی روح               پی این لحظه ها پوچی مثه کوه

شکایت دارم از اشکان چشمت                  که با دیدن شوی ، محتاج منت

شکایت دارم از خورشید پرنور           ولی ماه است که اینک می کند زور    

شکایت دارم از دستان جنگل                    که چوبش می شود دستان خنجر

شکایت دارم از علم زیادی                       که پایانش شده  کشتار عادی

شکایت دارم از عشق و جهالت                 نسیب تو جوان مرگ است وغارت

شکایت دارم از انسان صد رو                  حقیقت را اگرجستی بگو کو

شکایت دارم از گفتار چوبین                    شکنجه درد وغم ، درراه این دین

شکایت دارم از تکلیف زوری                   اگرهم دم زنی در راه گوری

شکایت دارم از فتوای جنّت                      که باید گریه کرد بی عذرومنت

شکایت دارم از نام مسلمان                     نه از کفار مومن ، صدر ایمان

شکایت دارم از شبهای پر درد                  به خورشید رخنه کرده ظلمت سرد

شکایت دارم از مشت دهان کوب               ولی افسوس کنندش زود سرکوب

شکایت دارم از درد دل ما                       به وقت گفتنش می ترسی از هاااا

شکایت دارم از خون شهیدان                    که اینک گشته اند بی ارزش آنان

شکایت دارم از دنیای فاسد                      که مردان بر زنان گشتند غاصد

شکایت دارم از فانوس خانه                     که اینک گشته او جاسوس لانه

شکایت دارم از یک دست خالی                به امید گدایی ، در خیالی

شکایت دارم از اموال بی نام                    میان دست دولت صاحب تام

شکایت دارم از نوزاد بی نان                   پی سیری به سختی می دهد جان

شکایت دارم از دوران غیبت                    که انسان ها شدن بی نام و غزت

شکایت دارم از صبر الهی             ازاین طوفان خونین ، چشم به راهی

شکایت دارم ای پروردگارا....                  نگاهی کن به ما ، بشنو صدارا

نمی بینی که دریا خشک گشته                  دل ماهی ز بی آبی شکسته

نمی بینی دگر نانی نمانده                         تهی دستی مرا خاکم نشانده

نمی بینی که هرجا دم زجنگ است             بجای گل ، تفنگ اینجا قشنگ است

نمی بینی که اینجا شب نرفته                    میان دشت خالی ،  قبر شکفته

نمی بینی که در بند است قناری                 بجای آن ، روباه شد فراری

نمی بینی دورنگی رسم دنیاست         به حق گفتن : که ازما بود ه ، برماست

شکایت دارم از این بی جوابی                  که پاسخ پیش توست ، آری خدایی

شکایت دارم وگم کرده راهم                     من این دنیای پرغم را نخواهم

در آخر خواهشم این است خدایا                 تو بگذر ازگناه کرده ما

همه لحظه شمارن تا سرآید                      توکاری کن بخواهد تا بیاید
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 26 بهمن 1388 10:51 ب.ظ